ASIAKASTIEDOTE: Koronavirukseen varautuminen

Hyvä asiakkaamme ja yhteistyökumppani,

Pyrimme osaltamme vähentämään koronaviruksen leviämistä ja varmistamaan että ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat etusijalla toiminnassamme.
Otamme huomioon ennaltaehkäisevät toimenpiteet sekä noudatamme THL:n ja muiden viranomaisten ohjeistuksia.

Toistaiseksi jatkamme palveluidemme tuottamista normaalisti muutamin muutoksin:

Suosimme etätöitä niiltä osin kuin se on mahdollista.

Pyrimme järjestämään tulevat asiakastapaamiset etäyhteydellä ja olemme erikseen yhteydessä kaikkiin, joiden kanssa palaveri on jo sovittuna.

Pyrimme myös poikkeustilanteissa ylläpitämään mahdollisimman hyvää palvelutasoa asiakkaillemme sijaiskäytäntöjen, vararesurssoinnin sekä vakiintuneen alihankinta- ja kumppaniverkoston avulla.

Informoimme tarpeen vaatiessa erikseen, mikäli palveluiden tuotannossa tapahtuu muutoksia.

Yhteistyöterveisin,

Henri Lehtonen

Mailservice Oy | Toimitusjohtaja