Saavutettavuuskirjasto Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntija, joka tukee yhdenvertaisuutta lukemisessa ja oppimisessa. Saavutettavuuskirjasto Celia tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa, mm. äänikirjoina ja pistekirjoina, yhteistyössä kirjastojen ja kustantajien kanssa. Saavutettavuuskirjasto Celia on osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaa.

Olemme tehneet Mailservicen kanssa yhteistyötä pitkään. Esite- ja tuotetilauslogistiikassa meille tärkeintä on luotettavuus, selkeys ja saavutettavuus sekä ennen kaikkea se, että nämä näkyvät tilausketjun kaikissa vaiheissa. Mailservice on ollut juuri näissä erinomainen kumppani, jonka kanssa on löytynyt hyvä ratkaisu joka tilanteeseen.

 

Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että palvelu pelaa sujuvasti ja Mailservice ottaa asiakkaan lisäksi myös asiakkaan asiakkaat niin hyvin huomioon.

LOGi-palvelun saavutettavuus

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Verkkopalveluiden saavutettavuuteen liittyy tekninen ja sisällöllinen saavutettavuus.

Erityisesti kiitämme Mailservicea pitkäjänteisestä työstä LOGi-tilausjärjestelmän saavutettavuuden kanssa!

Saavutettavuuskirjasto Celian viestintäasiantuntija Johannes Koski kertoo.

 

Saavutettavista digitaalisista palveluista hyötyvät kaikki

Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Saavutettavuusdirektiivissä säädetään julkisen hallinnon verkkopalveluiden saavutettavuuden minimitasosta sekä keinoista, joilla saavutettavuuden toteutumista valvotaan. Saavutettavuusdirektiivin tavoite on:

  • edistää kaikkien mahdollisuutta toimia täysivertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa
  • luoda Euroopan laajuiset yhdenmukaiset minimitason vaatimukset julkisen sektorin verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudelle
  • parantaa digitaalisten palveluiden laatua
  • parantaa Euroopan unionin saavutettavuuden toteuttamisen sisämarkkinoita.

 

Viite https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi