Ekokompassin sertifiointi antaa asiakkaillemme selkeän hyödyn

Toimenkuvaani ympäristövastaavana kuuluu ympäristöohjelman ja sen toteutumisen koordinointi. Ympäristölainsäädännössä tapahtuu paljon muutoksia, joita tulee seurata ja niihin reagoida tarpeen mukaan. Asioista pitää olla jatkuvasti selkeä kokonaiskuva, jotta tieto voidaan jalkauttaa toiminnoiksi koko henkilökunnalle ja organisaatiolle,

kertoo Mailservicen ympäristövastaava Ville Vainio.

 

Keskeinen tavoite on suosia uusiutuvia ja hiilineutraaleja materiaalivalintoja

Ympäristöohjelmassamme keskitytään löytämään tuotevalikoimaamme hiilineutraaleja ja uusiutuvia materiaaleja, joiden avulla voimme tuottaa asiakkaillemme palveluita ja lopputuotteita, joissa ympäristövaikutukset on jo huomioitu. Tärkeässä osassa ovat myös hävikin minimoimiset sekä jätteiden hyötykäyttö.

Ympäristöasiat ovat olleet Mailservicessä hyvin hoidettuna jo pitkään ja esimerkiksi syntyvän jätteen määrä, sekä energiankulutus olivat jo valmiiksi erittäin alhaiset. Ekokompassin myötä on dokumentoitu olemassa olevat toiminnot, ja sen kautta on syntynyt myös uusia ideoita. Materiaalipankin ja raportoinnin avulla saamme uutta dataa, jotka puoltavat valmiiksi hyvää tunnetta ympäristöasioiden hoidosta,

Ville Jatkaa.

 

Asiakkaalla mahdollisuus vaikuttaa

Ekokompassin sertifiointi antaa asiakkaillemme selkeän hyödyn ja mahdollisuuden vaikuttaa ympäristöasioihin. Tavoitteemme on luoda asiakkaalle konkreettisia toimintamalleja ja tuotteita, joiden avulla yhteiset ympäristötavoitteet saadaan täytettyä.

Projekti on edennyt odotetusti ja auttanut hahmottamaan niitä työvaiheita, missä parannettavaa ympäristön kannalta. Sertifioimattomaan ympäristötyöhön verrattuna Ekokompassin selkeä etu on ulkopuolinen asiantuntija.