Markkinointi- ja myynninedistämismateriaalien ulkoistuksen välittömät hyödyt

Markkinointi- ja myynninedistämismateriaalien ulkoistuksen välittömät hyödyt

Ulkoistamiseen on monta syytä tai tarvetta. Taloudelliset, tottakai. Vuokra elää varastoitavien tuotteiden mukaan. Samoin henkilöstökulut, nekin joustavat alati muuttuvan kysynnän mukaan ja vain toimenpiteistä syntyy kustannus. Näin asiakkaalla jää enemmän aikaa omiin ydintoimintoihin. Mutta nämä näkyvät vasta ensimmäisen laskun saavuttua. Mitkä ovat ne välittömät ja laajemmin organisaatiolle ja sidosryhmille saatavat edut?

Vapaus ajan ja paikan osalta

Organisaation, mm. myyntikentän, mahdollisuus tehdä tilaukset milloin haluaa ja toisaalta sopia myös ajankohta toimitukselle. Eli myyntikeikka ensin asiakkaan luona tai Teamsissä, samalta istumalta asiakaslahjat tai esitteet perään. Tai ennakkoon esitteet ja mallit, tapaamisessa päästään syventymään jo kunnolla kaupantekoon. Yllättävän moni tilauksista kirjataan järjestelmäämme toimistoajan ulkopuolella ja viikonloppuisinkin. Vuodessa ei ole päivää, etteikö asiakkailtamme tulisi tilauksia. Samoin mobiililla tehdyt tilaukset ovat lisääntyneet tasaisesti, mikä osaltaan puoltaa paikkariippumattomuutta.

Yhdenaikaisuus ja hallittavuus

Tuotepäälliköt voivat määrittää ajankohdan, milloin tuotteet ovat tilattavissa ja mm. kampanja-aika voidaan näin huomioida koko organisaation osalta. Tuotteiden elinkaari voidaan myös määrittää etukäteen, eli tuotteet poistuvat tilattavista materiaaleista valitun ajankohdan jälkeen. Jos kentän resurssit ovat rajalliset, voidaan tuotelanseeraus aikatauluttaa siten, että roadshow etenee mallikkaasti.

Oman lukunsa tuo erilaiset näkyvyyselementit, joita käytetään messuilla ja seminaareissa. Arvokkaatkin tuotteet saadaan kiertämään tapahtumasta toiseen luotettavasti ja oikea-aikaisesti, kun niiden toimitus ja palautus varastolle hoidetaan automaattisesti sovituin tavoin. Toimintoon kuuluu luonnollisesti kuntotarkastukset, jossa tuotteiden ulkoasu ja toimivuus tarkastetaan ennen hyllytystä.

Tarvepainatus eli pod-tuotteet

Harvoin tiedetään tarkkaa määrää, kuinka paljon esitettä menee. Järjestetäänkö ne messut ja kuinka paljon kävijöitä? Mitä kieliversioita tarvitaan? Vaikka nämä saataisiinkin sovittua ja painokoneet laulamaan, niin iskee se perhanan painovirhepaholainen. Tai kauan odotettu, kehitysosastolla pyörinyt uutuus-tuote, saadaankin vasta ensi viikolla markkinoille. Ärräpäitä. Tähän tarpeeseen tarvepainatus on oiva työkalu. Aineisto ylläpidetään järjestelmässä ja tilauksen tapahduttua lähtee vasta painokone käyntiin. Tilattaessa ei tarvitse miettiä tekniikkaa tai teknologiaa, järjestelmä hoitaa taustalla optimoinnin sekä päätöksen siitä, millä tekniikalla saadaan haluttu toimitusaika toteutettua kustannustehokkaasti. Ja luonto kiittää.

Versionhallinnalla tuotteen elinkaari haltuun

Varsinkin aloilla, joissa säädökset ja lait pakottavat muutoksia ja päivityksiä tuotetietoihin, tiedetään mikä merkitys kunnollisella versionhallinnalla on kokonaiskustannuksiin. Järjestelmässä aineistot ovat aina ajan tasalla ja viimeisin versio tilattavissa. Toisaalta voidaan tuotenäkymästä katsoa, kenelle edellistä versiota on toimitettu ja näin toimittaa heille lisätietoa päivityksistä tai uusista tuotteista. Yhteys printin ja digin välillä voidaan rakentaa esimerkiksi hinnaston takasivulla olevalla qr-koodilla. Koodi ohjaa uuteen versioon ja antaa mahdollisuuden tilata viimeisimmän päivitetyn version. Tästä tilauksesta voidaan lähettää viesti halutulle taholle ja esimerkiksi myynti voidaan valjastaa kontaktoimaan uusinta hinnastoa tilannutta tahoa. Toki kaikki tilaukset ovat seurattavissa myös tilausjärjestelmässä.

Suoraviivaisuus tuo tehokkuutta

Tuotepäälliköillä on mahdollisuus määrittää suoraan järjestelmästä, kenellä on oikeus tilata tuotteita ja millaisia määriä. Tämä jos mikä tehostaa ajankäyttöä ja tuo tehokkuutta toimintaan.

Parilla klikkauksella saadaan apteekkien tilauskanavaan tuote tilattavaksi. Tai yhteistyössä toimivan ulkopuolisen myyntiyhtiön edustajille annetaan uusimmat hinnastot tilattaviksi. Ja hyllyvipat ja lattiatarrat somistajille ja myynninedistäjille. Sähköisesti tai paperisena. Saattaa myös olla, että organisaatiossa on toiminnot jaettu divisiooniin tai segmentteihin. Juha ei saa nähdä ja tilata Sarin tuotteita, mutta Sari saa Juhan. Ristolle hankintaosastolle hälytysrajailmoitus, kun tuotteita on enää alle 1000 kpl varastossa. Klik klik ja taas mennään!

Raportointi luo pohjan toiminnan kehittämiselle

Mitä sitä tulikaan taas tehtyä ja oliko menekki alueellisesti tai myyntipiireittäin halutun kaltainen? Moniko kuluttaja osallistui kampanjaan ja mistä kanavasta? Näihinkin kysymyksiin saadaan vastaus monipuolisista raporteista. Samoin kulu- ja budjettiarvioihin sekä kvartaaliraportteihin, jotka saadaan halutussa muodossa vietäväksi crm-järjestelmään tai liitettäväksi powerpointtiin. Menekit ja muutokset varastosaldoissa ovat ennustettavissa raporteista ja näin se suurin kustannuksiin vaikuttava tekijä eli aika, saadaan valjastettua tehokkaaseen käyttöön.

 

Ulkoistamiseen on monia syitä. Ja vuosi 2020 vain lisäsi niitä. Oikein hoidettuna ulkoistamisesta muodostuu kumppanuus, joka on molemmille osapuolille hedelmällistä ja liiketoimintaa kehittävää.

 

Henri Lehtonen
Toimitusjohtaja
Mailservice Oy

 

LOGi Myynnin ja markkinoinnin logistiikkaan LOGi on yhdessä asiakkaidemme kanssa kehitetty palvelukonsepti, joka ratkaisee myynti- ja markkinointimateriaalien hallintaan liittyvät haasteet. Markkinointiin ja myyntiin liittyvä logistiikka on usein hajanaista, materiaalien päivittäminen kankeaa ja tavaravirtojen seuranta sekä materiaalien koko potentiaalin hyödyntäminen vajavaista. Tämä haaste… Lue lisää
LOGi promo Tuotenäytteet ja kilpailut Kun etsit uusia asiakkaita tai haluat viestiä nykyisille asiakkaillesi, on ratkaisuna LOGi promo. Hoidamme kaikki viestisi perille joustavasti ja monikanavaisesti. Voit lähestyä laajaa ostajajoukkoa ja tarjota heille mahdollisuuden esimerkiksi tuotenäytteen tilaamiseen tai kilpailuun osallistumiseen. Kohderyhmien ja kanavien… Lue lisää
DIGi Myynnin ja markkinoinnin toteuttamiseen DIGi tarjoaa sinulle laaja-alaisen palvelun, joka kattaa kaikki tarpeesi painatusten, suoramainosten, asiakaslehtien, pakkauksien ja suurten näkyvyyselementtien osalta. Lisäksi tarjoamme aineistot sähköisiin näyttöihin ja kehyksiin. Palvelumme sisältää: Suurkuvat Levymateriaalit ja kankaat ulko- ja sisätiloihin, mukautettuna käyttökohteen mukaan.… Lue lisää
DIGi web Printtimainonnan palvelualusta DIGi Web on markkinoiden edistyksellisin printtimainonnan palvelualusta.  DIGi web on ratkaisu yritykselle, joka tavoittaa asiakkaansa jälleenmyyjä-, edustaja- tai kauppapaikkaverkon kautta. Palvelun avulla tuet jälleenmyyjäsi brändiä ja kohdistettua kampanjaviestintää. Samalla oman yrityksesi näkyvyys säilyy tyylikkäänä ja graafisen ohjeiston mukaisena… Lue lisää
TAGi Myynnin ja markkinoinnin kohdistamiseen TAGi on ratkaisu sinulle, kun etsit uusia asiakkaita, päivität ja täydennät asiakastietoja. Tai haluat profiloida asiakkuuksia tunnistaaksesi ne arvot ja asenteet, joihin asiakkaittesi ostopäätökset perustuvat.   B2B -yritystietokannat ja päättäjät yrityksissä kattavin segmentointi- ja rajausmahdollisuuksin B2C-osoitteet… Lue lisää
TAGi manager Kampanjanhallinta Kun etsit uusia asiakkaita tai haluat viestiä nykyisille asiakkaillesi, ota yhteyttä Mailserviceen. Me hoidamme kaikki viestisi perille joko printtinä tai monikanavaisesti. Näin sinä säästät aikaa omaan liiketoimintaasi. Asiakasrekisterin profilointi ja tuoreutus Asiakassegmenttien tunnistaminen Potentiaalisten kohderyhmien suunnittelu ja valinta Viestien… Lue lisää