Postitustalosta taktiseksi markkinointikumppaniksi

Postitustalosta taktiseksi markkinointikumppaniksi

Markkinointimateriaalien sekä oheistuotteiden hallintaan kehitetty palvelu suoraviivaistaa tapahtumatuotannon ja myymälämarkkinoinnin vaiheita.

teksti Mari Korhonen kuva Suvi Elo

Mailservice Oy:n tarina on kiehtova. Toimitusjohtaja Henri Lehtosen 20 vuotta sitten tekemän lopputyön tukemana aloitettu liiketoiminta myynti- ja markkinointimateriaalien logistiikkakumppanina on kasvanut ja kehittynyt sitoutuneen henkilökunnan käsissä toimintaympäristön muutosten mukana.

Asiakkaiden kanssa kehitetty palvelukonsepti ratkaisee myynti- ja markkinointimateriaalien hallintaan kytkeytyvät haasteet digitaalisella LOGi-käyttöliittymällä, jonka alle asiakas voi sijoittaa kaikki markkinoinnissa ja myynnissä käyttämänsä materiaalit ja oheistuotteet toimittajasta riippumatta. Seurauksena yritykset voivat tarjota sidosryhmilleen ympärivuorokautisesti palvelevan digitaalisen tilauskanavan markkinoinnin logistiikkaan.

– LOGi-järjestelmä on kehitetty oikeasti yhdessä avainasiakkaidemme kanssa, jonka vuoksi se ratkaisee täsmällisesti haasteet, joita markkinointiin kytkeytyvän logistiikan hallintaan liittyy. Kehityspalavereissamme kävi ilmi, että markkinointiin ja myyntiin liittyvä logistiikka on hajanaista, materiaalien päivittäminen kankeaa ja tavaravirtojen seuranta ja materiaalien koko potentiaalin hyödyntäminen markkinoinnissa vajavaista. Ratkaisimme haasteen toimimalla asiakkaillemme integraattorina. Asiakas tai asiakkaan sidosryhmät saavat syötettyä järjestelmäämme kaikki tuotteensa, päivitettyä niitä itsenäisesti, tilattua kaiken samasta osoitteesta nopeasti ja varastoitua tuotteet yhden toimijan alle

Lehtonen kuvailee.

Eroon esitevarastoista

Palaute uudistetusta palvelukonseptista on ollut kiittävää.

– Olemme tehneet tuloksellista yhteistyötä jo kauan esimerkiksi lääkeyhtiöiden kanssa, jotka pystyvät LOGi-järjestelmän avulla palvelemaan asiakasapteekkejaan paremmin sekä huolehtimaan ajantasaisista materiaaleista globaalilla tasolla. Toiminta on yksinkertaistunut merkittävästi, kun apteekit voivat itse tilata räätälöitävissä olevat markkinointimateriaalit järjestelmästä. Samalla esitteiden, roll-upien ja muun tapahtumarekvisiitan sekalaiset varastot asiakkaiden ja sidosryhmien toimitiloista poistuvat.

– Painotuotteiden elinkaariajattelulla tähdätään tarkasti ja kustannustehokkaasti tarvepainatukseen, jolloin vältetään hävikkiä. Se mikä säästetään jatkokäyttöön, säilyy meidän varastossamme. LOGi myös mahdollistaa markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden hallinnan jälleenmyyntiverkostoon samanaikaisesti ja -sisältöisesti.

– Asiakas voi vaikkapa nostaa järjestelmässä jonkin tuotteen ajankohtaiseksi, jolloin se aktivoi koko myyntiverkoston toimimaan samanaikaisesti. Järjestelmän tuottamien raporttien avulla kampanjaa voi seurata alueittain ja suunnata toimenpiteitä sen mukaisesti.

LOGi:n lisäksi Mailservice Oy edistää asiakkaidensa markkinointia DIGi-palvelulla, joka toteuttaa kattavasti painatukset, tulostukset, pakkaukset sekä tapahtumamateriaalit. TAGi-palvelu puolestaan antaa työkaluja kohderyhmien parempaan tavoittamiseen. Markkinointimateriaalien sekä oheistuotteiden hallintaan kehitetty palvelu suoraviivaistaa tapahtumatuotannon ja myymälämarkkinoinnin vaiheita.

Logistiikka-julkaisu Helsingin Sanomien välissä 2.11.2022. Koko julkaisu Issuussa