Suomen Vanhempainliitto on vanhempien osallisuuden ja kasvatusyhteistyön valtakunnallinen asiantuntijajärjestö.
Liittoon kuuluu noin 1300 päiväkodeissa, peruskouluissa ja toisella asteella toimivaa vanhempainyhdistystä.

Vanhempainliiton työn keskiössä on aina lasten ja nuorten hyvinvointi, yhdenvertaiset oppimisen ja kasvun edellytykset sekä laadukas varhaiskasvatus ja opetus

kertoo liiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Vanhempainliitto tukee ja kannustaa vanhempia osallistumaan aktiivisesti lasten päiväkoti- ja kouluarkeen ja tuo esiin vanhempien näkemyksiä lapsiperheitä, varhaiskasvatusta ja koulutusta koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa”,

jatkaa Ulla Siimes.

Yhteistyössä jo vuodesta 2016!

Mailservice valikoitui Vanhempainliiton kumppaniksi tarjouskilpailun perusteella, kun liitto etsi organisoimaansa Kodin ja Koulun Päivän kampanjaan palveluntuottajaa.

Valtakunnallisen Kodin ja Koulun Päivän tuotekonsepti on vaativa ja mittava, ja vain harva yritys pystyi tarjoamaan pyydettyä tuotepakettia ja siihen liittyvää logistiikkaa”,

arvioi asiakkaamme kertoessaan yhteistyömme alkumetreistä.

Kodin ja Koulun Päivä on teemapäivä, jota vietetään vuosittain syyskuussa. Päivää on vietetty vuodesta 2011 ja sen toteuttamista tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Kampanjaan osallistuu noin puolet kaikista Suomen peruskouluista. Koulut voivat ilmoittautumisen yhteydessä tilata tuotepaketin, joka sisältää päivän markkinointiin ja tarjoiluun liittyviä tuotteita. Tuotepaketti on otettu kouluissa ilolla vastaan. Tuotepaketin lisäksi Kodin ja Koulun Päivää markkinoidaan kouluille postin, verkkosivujen ja some -kanavien kautta.

Mailservice on osoittanut kiitettävää ketteryyttä ja halua kehittää Kodin ja Koulun Päivän tuotekonseptia entistä kustannustehokkaammaksi omilla ideoillaan. Asiakkaana arvostamme myös sitä, että kaikki konseptiin liittyvät palvelut saadaan yhdeltä luukulta: painotuotteet, trafiikki alihankkijoiden kanssa ja logistiikka. Mailservice saa kiitosta myös huolellisesta työn jäljestä sekä pro aktiivisuudesta asiakkuuden hoidossa”,

toteaa toiminnanjohtaja Ulla Siimes ja toivottaa rakentavat kehitysideamme tervetulleeksi myös jatkossa.

Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes

Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes